Studiu EF English Proficiency Index (Partea 1)

Aspecte Cheie EF English Proficiency Index

Cunoştințe mai bune de limba engleză, venituri mai mari

Cercetările EF arată că o mai bună cunoaştere a limbii engleze se corelează cu venituri mai mari și o mai bună calitate a vieții.

910,000 Adulți

Numărul de participanți care au susținut testele EF de limba engleză în 2014.

Femeile au cunoştințe mai bune decât bărbații

În aproape toate țările studiate, femeile au abilități mai bune de limba engleză decât bărbații.

70 de țări

O analiză detaliată a nivelului de cunoştințe de limba engleză în rândul adulților din 70 de țări.

SUMAR

În anul 2015, limba engleză este acceptată ca limbă internațională principală şi începe să fie definită ca un element de bază pentru orice elev din sistemul educațional. În puține țări încă se mai decide dacă limba engleză ar trebui sau nu să fie predată. În schimb, discuțiile legate de predarea limbii engleze în şcolile publice se concentrează pe dialecte, metode de învățare şi cât de importantă este educația în limba engleză. În educația continuă şi profesională, unde timpul şi banii sunt bugetate cu atenție, adulții se concentrează mai mult pe învățarea limbii engleze pentru locul de muncă.

Statutul limbii engleze de astăzi se diferențiază de cel al altor limbi străine. În țările dezvoltate, profesorii sau decidenții politici dezbat dacă limba engleză este suficientă, şi, dacă nu este, cum pot fi introduse în programa şcolară alte limbi naționale sau internaționale. În țările în curs de dezvoltare, limba engleză este deseori legată de progres, de expansiunea sectorului serviciilor, şi de o îmbunătățire a conectării cu restul lumii. Fiecare țară abordează aceste aspecte din perspective proprii, ținând cont de istoria sa, de peisajul lingvistic intern, dar şi de partenerii economici.

Din ce în ce mai mult, țările văd limba engleză ca un catalizator pentru dezvoltare mai degrabă decât o amenințare a culturii naționale. Totuşi, mai sunt multe lucruri care trebuie să fie schimbate până să ajungă limba engleză să îşi atingă potențialul de a conecta oamenii între ei, de a împărtăşi informație şi de a facilita schimburile. EF consideră că cea mai importantă modificare trebuie să fie spre metode de predare axate pe comunicare. În foarte multe țări, atât bogate cât şi sărace, limba engleză este predată fără a se ține cont de folosirea practică. Până când limba engleză nu va fi predată drept o metodă de comunicare, utilizatorii săi nu vor putea să se bucure cu adevărat de avantajele acestei limbi globale.

 

A cincea ediție a EF English Proficiency Index (EF EPI) clasifică 70 de țări şi teritorii pe baza rezultatelor obținute de peste 910,000 adulți care au susținut testele online în anul 2014. Această ediție continuă să analizeze evoluția cunoştințelor de limba engleză, comparând datele obținute până acum în cei 8 ani de studiu.

2015-EF-EPI-map

România se clasează pe locul 16 la nivel mondial, participanții la studiu având cunoştințe ridicate de limba engleză. Pe locul întâi se situează Suedia, iar pe ultimul Libia. La nivel european, România se situează pe locul 13, fiind înaintea Belgiei.

 

În această a cincea ediție, regiunile sunt cele care oferă cea mai bună anticipare a abilităților de limba engleză. Acest efect de „învecinare” este accentuat în părți din Europa, America Latină şi Orientul Mijlociu. Cunştințele de limba engleză ale adulților nu se schimbă peste noapte, însă în acest al cincilea raport, putem să confirmăm trenduri de creştere, stagnare sau declin, prin comparație cu rapoarte anterioare. Am remarcat faptul că:

  • Cunoştințele medii de limba engleză ale adulților au înregistrat o uşoară creştere față de anul anterior, şi această creştere este departe de a fi uniformă între țări, regiuni şi grupe de vârstă. În multe țări nu s-au înregistrat modificări importante, iar în câteva au fost scăderi.

  • Diferența dintre cea mai bună şi cea mai slabă țară în ceea ce priveşte cunoştințele de limba engleză s-a mărit, țara cel mai bine clasată (Suedia) fiind cu 33 de puncte deasupra Libiei, aflată pe ultimul loc.

  • La nivel mondial, cele mai bune cunoştințe de limba engleză le au tinerii cu vârstele de 18 – 20 de ani. Totuşi, la scară globală, diferențele dintre abilitățile lingvistice ale persoanelor sub 30 de ani sunt extrem de mici. La nivel național, situația este destul de diferită, în unele țări observându-se diferențe clare între generații, iar în altele diferența este infimă.

  • La nivel global, în fiecare regiune analizată şi aproape în fiecare țară, femeile vorbesc mai bine limba engleză decât bărbații. Cea mai mare diferență între sexe este în estul Europei, în Orientul Mijlociu şi în Africa de Nord, însă în țările cu nivel ridicat de cunoştințe, precum cele din nordul Europei, această diferență este aproape inexistentă.

  • Europa continuă să domine indexul, având cele mai bune cunoştințe de limba engleză. Europa de nord şi centrală sunt cu adevărat pricepute, iar cunoştințele s-au îmbunătățit în ultimii cinci ani. Franța iese în evidență în Europa pentru cunoştințele slabe de limba engleză.

  • Asia are un nivel ridicat de diversitate, cu trei țări aflate în rândul celor cu nivel ridicat, iar alte câteva aflate în zona de cunoştințe scăzute. Asia este de departe cea mai populată regiune din index, iar această diversitate era oarecum de aşteptat.

  • America Latină continuă să fie o regiune ce are cunoştințe scăzute de limba engleză, însă nivelul mediu lingvistic s-a îmbunătățit. În acest an, pentru prima dată, doar trei țări din America Latină se găsesc în rândul celor cu cel mai scăzut nivel de cunoştințe.

  • Orientul Mijlociu şi Africa de Nord au cunoştințe foarte slabe de limba engleză şi sunt singurele regiuni cu nivel de cunoştințe în scădere. Aici, adulții de peste 40 de ani au cele mai bune cunoştințe, spre deosebire de alte regiuni.

  • În ciuda diferențelor anuale din clasament, corelația dintre cunoştințele de limba engleză şi venitul pe cap de locuitor, gradul de conectare la Internet, înclinația către cercetare ştiințifică, precum şi alți indicatori de țară, rămâne puternică şi stabilă în fiecare an.

Puteți susține gratuit testul online de limba engleză accesând următorul link: Test EF SET.

Concluziile studiului, precum și informații despre clasarea României în comparație cu rezultatele europene și cele mondiale sunt prezentate în Partea a doua a acestui studiu.

Qdays Educational este reprezentantul oficial în România al EF Education First, compania care a inițiat studiul. EF este cea mai mare companie de învățământ la nivel mondial, oferind cursuri de limbi străine pentru elevi, tineri profesionişti, adulți și companii. Totodata, EF a fost desemnat furnizorul oficial de pregatire lingvistica pentru Jocurile Olimpice de la Rio din anul 2016.