Studiu EF English Proficiency Index (Partea 2)

Concluzii EF English Proficiency Index

Am comparat rezultatele din România cu cele de la nivel european și cele de la nivel mondial:

Venitul național brut

Venitul național brut pe cap de locuitor se bazează de puterea de cumpărare, fiind exprimat în dolari internaționali. Un dolar internațional are aceeaşi putere de cumpărare precum un dolar american în Statele Unite.

În rândul țărilor care au participat la EF EPI în anul 2013, media globală a fost de 27,845 dolari americani, cu variații între 2,890 dolari americani în Cambodgia şi 128,530 dolari americani în Qatar. Sursa: World Bank.

România $18,390
Europa $29,891
Nivel mondial $14,050

Media anilor de şcolarizare

Media anilor de şcolarizare este numărul mediu de ani de educație la care au avut acces persoanele cu vârsta de 25 de ani sau mai mult. Acest indicator ia în calcul nivelul mediu de studii, utilizând durata oficială a fiecărui nivel în parte pentru țările respective. În rândul țărilor care au participat la EF EPI în anul 2013, media globală a fost de 9.2 ani, cu variații între 2.5 ani în Yemen şi 12.9 ani în Germania. Sursa: UN Human Development Reports, 2013.

România 10.70
Europa 10.90
Nivel mondial 7.20

Cheltuieli cu educația

Această statistică a Băncii Mondiale se referă la procentul, din totalul cheltuielilor guvernamentale, dedicat educației. Media globală pentru țările participante la EF EPI din anul 2010 în anul 2013 a fost de 14%, cu procente variind între 7.3% în Azerbaijan şi 31.3% în Thailanda. Sursa: Worldbank, 2006-2013.

România 8.3%
Europa 10.8%
Nivel mondial 14%

Acces la Internet

Disponibilitatea accesului la Internet reprezintă procentul oamenilor dintr-o țară care au acces la o conexiune de Internet.

În anul 2014, dintre țările care au participat la EF EPI, cel mai mic procent îl înregistrează Cambodgia, cu 6%,  iar cel mai mare Norvegia, cu 95.1%. Sursa: Worldbank, 2013.

România 49.8%
Europa 66.2%
Nivel mondial 39.5%

Având cunoștințe ridicate de limba engleză, România se situează pe locul 13 din cele 27 de țări analizate la nivel european și locul 16 din cele 70 de țări analizate la nivel mondial. Mai multe detalii aici: EF EPI 2015.

RO

CONCLUZII

  • În fiecare an, sistemele educaționale, organizațiile, şi companiile se adaptează lumii în care limba engleză este limba de circulație internațională modernă. În ziua de azi, abilitatea de a comunica în limba engleză este o necesitate în sectoare şi în poziții care în mod tradițional erau monlingvistice chiar şi acum zece ani. Pe măsura ce limba engleză devine atotcuprinzătoare, începe o recunoaşterea a subtilităților construirii unui repertoriu lingvistic. Nu toată lumea are aceleaşi abilități lingvistice şi nu toată lumea are nevoie de aceleaşi abilități lingvistice.

  • În această ediție a EPI, s-a observat faptul că în continuare cererea abilităților de limba engleză la locul de muncă există și este constantă, însă abilitățile de limbă engleză ale adulților nu sunt la nivelul cerut pentru a satisface această cerere din partea companiilor. Totodată creșterea nivelului de cunoștințe este mai lentă decât și-ar dori companiile ce caută buni utilizatori ai limbii engleze. Spre deosebire de bunurile consumabile cum ar fi şlapii sau micro cipurile pentru computere, o creştere a cererii pentru abilități de limba engleză nu garantează o ofertă mai mare din partea angajaților sau a posibililor angajați. Fluența într-o limbă străină este un proces dificil şi scump. Seturile de abilități ale adulților, în special pentru sarcinile dificile cum ar fi comunicare complexă într-o limbă străină, sunt cerințe inerente. Mai mult, cunoştințele de limba engleză în rândul adulților sunt determinate de către sistemele publice de învățământ, care nu sunt cunoscute pentru agilitatea lor. Inerția şi stabilitatea nu sunt neapărat defecte ale unui sistem de învățământ, acestea putând fi baza pentru niveluri ridicate de cunoştințe de limba engleză în unele părți ale lumii. Depinde, desigur, la ce sistem ori țară ne uităm.

Țările ai căror cetățeni au cunoştințe ridicate de limba engleză au în comun o serie de strategii eficiente:

  • Diferențierea limbii engleze de alte limbi străine. Dezbateri publice despre rolul limbii engleze în economie şi reacția sistemului educațional ce aliniază prioritățile de investiții atât publice cât şi private către învățarea și perfecționarea limbii. Totodată, se diminuează tensiunile dintre limba engleză şi alte limbi străine sau naționale.

  • Concentrarea pe abilități lingvistice practice încă din prima zi. Predarea eficientă de limba engleză se concentrează pe fluență, vorbire şi ascultare, în special la începători. Multe modele educaționale nu mai prioritizează învățarea și perfecționarea unui accent standard ideal de limba engleză. Pedagogia care se concentrează pe memorare mai mult decât pe comunicare este învechită şi ineficientă.

  • Pregătirea cadrelor didactice în predarea limbii engleze pentru comunicare. Dacă sunt bine gândite şi executate, cursurile de pregătire didactică pentru profesorii în devenire şi cursurile de perfecționare profesională pentru profesorii cu experiență sunt investiții inteligente. Acestea vor aduce un plus de valoare pentru mai multe generații de elevi.

  • Dezvoltarea criteriilor eficiente de evaluare în limba engleză. Situații diferite, nevoi, şi obiective diferite de învățare au nevoie de tipuri de evaluări diferite. Este foarte important să fie implementată o reformă a examenelor importante datorită modului în care influențează padagogia per total. Facilitarea accesului la unelte de evaluare de calitate superioară a abilităților lingvistice, gratuite şi accesibile companiilor şi adulților ar fi un pas ce s-ar alinia cu tendința globală de a oferi acces către educație continuă gratuită – fie ea și online.

  • Încurajarea pregătirii adulților la locul de muncă şi în sectorul privat. În multe cazuri, adulții au oportunități frecvente de a interacționa cu vorbitori nativi la locul de muncă, ceea ce duce la o motivare puternică de a-și îmbunătăți abilitățile. Totodată sectorul privat adesea dispune şi de fondurile necesare pentru a investi în îmbunătățirea setului de aptitudini lingvistice ale angajaților. Pregătirea adulților în limba engleză trebuie să fie inclusă într-o discuție mai largă despre predarea limbii engleze.

  • Investiții în tehnologie şi instrumente online de învățare. Pentru adulții care învață limba engleză, alternativa online a unei săli de clasă este benefică și atrăgătoare. Cursuri online cu profesori de limba engleză și vacanțe unde se urmează lecții de limba engleză pot fi combinate pentru a susține adulții din câmpul muncii care sunt motivați să își îmbunătățească cunoștințele de limba engleză în timpul liber.

  • Includerea limbii engleze în cadrul altor reforme educaționale. În țări cu niveluri scăzute de rezultate educaționale şi niveluri ridicate de inegalitate socială, oferirea tuturor elevilor acces la cel puțin zece ani de educație publică, inclusiv instructaj în limba engleză, va duce inevitabil la cunoştințe mai bune în rândul adulților.

Deşi este necesar un efort foarte mare pentru a schimba cursul lucrurilor, îndreptarea unei țări, a unei regiuni sau a unei companii către un viitor unde forța de muncă deține cunoştințe de limba engleză nu poate fi considerată nechibzuită. Din punct de vedere economic şi social, limba engleză va fi folosită pe termen lung, cel puțin pentru câteva decade. Sperăm ca prin examinarea seturilor de cunoştințe de limba engleză între adulții din întreaga lume, putem contribui la discuții despre aceste decizii strategice.

Puteți susține gratuit testul online de limba engleză accesând următorul link: Test EF SET.

Prima parte a acestui studiu o găsiți accesând următorul link: Studiu EF English Proficiency Index 2015 Partea I.

Qdays Educational este reprezentantul oficial în România al EF Education First, compania care a inițiat studiul. EF este cea mai mare companie de învățământ la nivel mondial, oferind cursuri de limbi străine pentru elevi, tineri profesionişti, adulți și companii. Totodata, EF a fost desemnat furnizorul oficial de pregatire lingvistica pentru Jocurile Olimpice de la Rio din anul 2016.